IMG-LOGO

【MV首播】喬幼vs莊振凱-緣份薄是咱的命 (官方完整版MV) HD

by 豪記唱片 HCM Music - 2019-11-26 88869 觀看次數

喬幼 【英台】 專輯 2019.11 release

-專輯曲序 Song List-
1. 英台  YING TAI 
2. 緣份薄是咱的命vs莊振凱 YUAN FEN BO SHI ZAN DE MING 
3. 軟土深掘  RUAN TU SHEN JUE 
4. 堅強是我的名  JIAN QIANG SHI WO DE MING 
5. 思戀愛河邊  SI LIAN AI HE BIAN 
6. 愛像鑽石  AI XIANG ZUAN SHI 
7. 暗戀伊  AN LIAN YI 
8. 收袂返去的愛 SHOU MEI FAN QU DE AI 

▶緣份薄是咱的命▶ 歌詞 Lyrics
作詞:蔡湘宜
作曲:江雯/張毓仁

(男)音樂奏著 心痛演歌
阿媚諾娜勾雅
(女)喉淀無聲 目屎拭袂乾
心碎怎撿會峇
(男)講袂出嘴 莎喲娜拉
奧多扣諾納米答
(女)愛嘸對時 耽誤你甲我
嘸願也著看破
(男)為按怎咱運命 十字路交叉線
(女)心愛的 無緣的
(合)緣份薄是咱的命


數位平台點聽
♬iTunes https://reurl.cc/oDYGov
♬Apple Music https://reurl.cc/W4O9ZZ
♬KKBOX https://kkbox.fm/Ra4Fso
♬MyMusic https://reurl.cc/EKbmdv
♬friDay音樂 https://reurl.cc/rlK07Z

各電信【來電答鈴】下載方式
♪中華電信:手機直撥760→按1→輸入159001
♪台灣大哥大:手機直撥803→按4→輸入159001
♪遠傳:手機直撥900→按4→輸入159001
♪台灣之星:手機直撥700→按4→輸入159001
♪亞太:手機直撥560→按2→按6→輸入159001


➔台語好歌盡在豪記 更多關注
豪記官方頻道 https://goo.gl/wMgfLC
豪記Facebook https://goo.gl/JoliI7
豪記歌唱班 https://goo.gl/dqf9Hq
喬幼臉書粉絲團 https://goo.gl/JJ1k6F


#豪記 #喬幼 #緣份薄是咱的命#男女對唱 #莊振凱#英台