IMG-LOGO

病毒之王蝙蝠 ▶ 卻百毒不侵 是如何練成的?

by cheap - 2020-02-12 660035 觀看次數

蝙蝠身上攜帶眾多病毒
但自身卻沒什麼事情
為什麼會這樣呢?

--
參考資料:
https://www.bbc.com/news/science-environment-43155827
https://www.the-scientist.com/notebook/why-bats-make-such-good-viral-hosts-64251
https://www.newsweek.com/bat-dna-holds-doesnt-degrade-shows-secrets-long-life-801266
https://tinyurl.com/vwql4k8

成為VIP訂閱戶 每月台幣30元起 享有不同的專屬粉絲福利
https://tinyurl.com/y2b43ap2

臉書:
https://www.facebook.com/cheapAOE/
Instagram:
https://www.instagram.com/cheapaoe
discord群組:
https://discord.gg/ymNuMVg
cheap遊戲副頻道:
https://tinyurl.com/y3hfw7du

人氣數據